मूल्यांकन

देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. देण्याघेण्याच्या या खेळामध्ये, मूल्यांना आपल्या विसरून जावे…।।१।। फसवणाऱ्या डॉक्टरांची, रडवणारी बिले भरावी. गरीबांच्या नावाची घरे, मंत्र्यांनी घशात घालावी…।।२।। आरक्षणाच्या नावाखाली, पात्रतेला… Read more “मूल्यांकन”

उत्सव गणरायाचा…

श्रावणाच्या सरींनी  दिली  भाद्रपदाला साद… घुमू लागला कानी  मोरया चा नाद…।। अबीर गुलालाने  आसमंत धुंद झाला… गजरात टाळांच्या बाप्पा आमच्या घरी आला …।। रेलचेल झाली नुसती… गोड… Read more “उत्सव गणरायाचा…”